Informacja Zarządu ROD – Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie
baner6
INFORMACJA

Zarząd ROD im „Przyszłość ” w Namysłowie na posiedzeniu w dniu 11 sierpień 2015 roku, działając na mocy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zapisu § 72, § 46 Statutu, § 27 Regulaminu ROD oraz w oparciu o uchwalę Nr 03/2015 Zarządu ROD im „Przyszłość ” w Namysłowie z dnia 16 maj 2015 roku w sprawie:

  • podziału obowiązków zarządu i zależność organizacyjna ROD, z aktualnego składu osobowego Zarządu (kadencji 2015-2019 rok), powołał „Kolegium Redakcyjne serwisu witryny Internetowej ROD im „Przyszłość” w Namysłowie” w następującym składzie:
  1. Teresa Karolewska – Prezes Zarządu ROD
  2. Krystyna Pacholik – Pierwszy Wice Prezes ROD
  3. Marian Regner – Wice Prezes ROD
  4. Roman Żurkowski – Sekretarz ROD
  5. Krystyna Radwańska – Skarbnik ROD

 

Pogoda Namysłów
Archiwum