baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Środy od 14 do 17
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Informacje

 

Szanowni Działkowcy!

Zarząd ROD im. „Przyszłość” w Namysłowie podaje do wiadomości, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym RODO. To rozporządzenie definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przez każdy podmiot je przetwarzający.

Czytaj więcej...

Z chwilą podłączenia elektryczności do działki ogrodowej, po chwili radosnego uniesienia, często powstaje problem z właściwym (technicznym i bezpiecznym) utrzymaniem ogólnoogrodowej sieci elektroenergetycznej, rozdzielnic elektrycznych zasilająco-pomiarowych, terminowego przedkładania- dostarczenia odczytu stanu wskazania z odczytu podliczników elektrycznych i terminowym wnoszeniem należnych opłat przez poszczególnych działkowców- odbiorców energii elektrycznej. Czytaj więcej...

Procedury – Zasady postępowania o przyłączenie prądu elektrycznego do działki ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im „Przyszłość ” w Namysłowie

Przyłącze do sieci elektrycznej ogólnoogrodowej ROD wymaga złożenia przez działkowca wniosku w Zarządzie ROD, w którym określa  wstępne warunki przyłączenia, bowiem:   Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

W miesiącu PAZDZIERNIK 2015 w godz. od 11:00 do 17:00 wykonywane będą odczyty wskazania licznika energii elektrycznej, sprawdzanie stanu oplombowania punktów „ wrażliwych „ układu pomiarowo-rozliczeniowego i aparatów zabezpieczeń nadmiarowo -prądowych instalacji elektrycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej użytkowników energii elektrycznej – działkowców zelektryfikowanych działek ogrodowych.

Czytaj więcej...

Namysłów dn. 30-08-2015 r.

K O M U N I K A T
Nr 2

Wysokość opłat obowiązujące działkowców ROD w 2015 roku, za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi dla nieruchomości:

  • od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę w wysokości 24,75 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  • od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku a powstają odpady komunalne, na których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą stawkę w wysokości 37,13 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Zarząd ROD im „Przyszłość ” w Namysłowie na posiedzeniu w dniu 11 sierpień 2015 roku, działając na mocy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zapisu § 72, § 46 Statutu, § 27 Regulaminu ROD oraz w oparciu o uchwalę Nr 03/2015 Zarządu ROD im „Przyszłość ” w Namysłowie z dnia 16 maj 2015 roku w sprawie:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Zarząd ROD wzywa osoby, które dotąd nie uiściły opłat za działkę i energię elektryczną do uregulowania należności poprzez wpłatę u Skarbnika (wtorek, środa, czwartek w godz. 14:00 do 16:00) w siedzibie Zarządu przy ulicy MC. Skłodowskiej w Namysłowie lub na konto bankowe:

BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Od roku 2015 zmienia się charakter, podział
i przeznaczenie opłat działkowców

Za Uchwałą Nr 5/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie:

  • wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2015 r., składka członkowska na 2015 r. została ustalona w wysokości 6 zł. za cały rok.

W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w 2015 r. w wysokości 3 zł, a więc razem zapłacą 6 zł.

Czytaj więcej...

Pogoda Namysłów
styczeń 2023
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Archiwum
Imieniny