Pomoc przy pracach ogrodowych – Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie
baner6

Działkowcu potrzebujesz pomocy przy pielęgnacji i zagospodarowaniu terenów zielonych, wykonania prac ogrodowych, takich jak :

  • koszenie trawników,
  • przekopywanie ziemi w ogrodach-działkach,
  • przycinanie żywopłotów,
  • formowanie krzewów,
  • sadzenie drzew, krzewów,
  • sprzątanie liści,

  • sprzątanie altan (wywózka starych mebli itp. rzeczy),
  • koszenie, karczowanie terenów mocno zarośniętych (rowy, pobocza dróg, polne drogi, nieużytki.) 

Zainteresowani wykonaniem powyższych prac ogrodowych powinni kontaktować
się z Panem Arkadiuszem Kasprzyckim

tel: 663 306 505

tel: 665 221 463

e-mail: k.kasprzycka@op.pl

Namysłów dn. 07.03.2019
MR

Pogoda Namysłów
Archiwum