baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Poniedziałki od 15:00 do 18:00
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych i drenowania wynika z art.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 145) i dotyczy wszystkich właścicieli i użytkowników gruntów, na których te urządzenia się znajdują.

Urządzenia i systemy melioracyjne stanowią ważny element infrastruktury technicznej, obok funkcji środowiskowej czy produkcyjnej spełniają też istotną funkcję w ochronie przeciwpowodziowej i to nie tylko na obszarach rolniczych.

Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych m. inn. zalicza się rowy melioracyjne o szerokości dna przy ujściu mniejszej niż 1,5 m oraz rurociągi drenarskie. Rowy otwarto są przeznaczone do odprowadzenia nadmiaru wody spływającej po powierzchni gruntu lub nadmiaru wody odsączonej z gleby do większych cieków. Wpływ rowu na sąsiadującą z nim glebę zależy od przepuszczalności gleby, odległości rowów od siebie oraz ich głębokości. W zależności od tych czynników kształtują się krzywe depresji, zaznaczające układ wody w glebie. Im głębsze są rowy, tym większe jest ich działanie odwadniające. Sprawne działanie urządzeń, takich jak rowy melioracyjne, studzienki, przepusty itp. wymaga stałej konserwacji i nadzoru.

Rowy i kanały melioracyjne szybko zarastają roślinnością wodną i ulegają zamuleniu więc muszą być prawidłowo i systematycznie w miesiącach: marzec-kwiecień i październik –listopad poddawane zabiegom konserwacyjnym, Z tego powodu państwo nakłada obowiązek bieżącej konserwacji urządzeń melioracyjnych przez właścicieli gruntów, a niezbędne roboty są wykonywane na koszt użytkowników, na których również spoczywa obowiązek ich utrzymania.

Zakres robót związanych z właściwym utrzymaniem rowów i drenażu składa się głównie:

  • wybieranie namułu z dna rowów i bieżące usuwanie przetamowań cieku wodnego oraz usunięcie kożucha roślin pływających, uzyskanym urobkiem uzupełnić ubytki w skarpach, a pozostałą część urobku rozplantować przy skarpie cieku.
  • wykoszenie i wycinka roślin z dna i skarp rowu wraz z usunięciem,
  • naprawa uszkodzonego dna i umocnienia z faszyny oraz skarp rowu,
  • wycinka krzewów i drzew ze skarp oraz z dna rowów po uzyskaniu zgody Organów administracji,
  • bieżąca naprawa wylotów drenarskich,
  • odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawa.

Istotną sprawą, ale często przez użytkowników działki pomijaną, są zasady stawiania ogrodzeń lub nasadzeń krzewów i roślin według prawa wodnego. Dokument ten określa minimalną odległość = 1,5 m liczoną od ogrodzenia lub nasadzenia do tzw. powierzchniowych wód publicznych, czyli cieków wodnych, rzek, zbiorników, rowów melioracyjnych itp. Odległość ta liczona jest do brzegu np. rzeki, rowów melioracyjnych i nie ma znaczenia przebieg granic naszej działki, nawet jeśli granica przebiega bliżej cieku wodnego niż 1,5 m. Zapewniając potrzebny, swobodny dostęp dla corocznej i właściwej konserwacji urządzeń melioracyjnych przy pomocy sprzętu i urządzeń mechanicznych na całej długości cieku wodnego.
(Regulamin ROD, również ma zapis w. § 84 Działkowiec obowiązany jest:

1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

2) nie zakłócać spokoju sąsiadom,

3) utrzymywać w czystości drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:

a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,
b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony)

Jednakże za jeden z głównych problemów obecnego stanu technicznego infrastruktury wodno
melioracyjnej można uznać niedostateczną ilość środków finansowych przeznaczanych na
utrzymanie urządzeń oraz należytej troski w zakresie gospodarki wodnej nie tylko na gruntach
użytkowanych w ROD

– Tekst ustawy – Prawo wodne – do pobrania tutaj.

środa, 19 sierpnia 2015 r.

MR

HELLOMOTO

HELLOMOTO

HELLOMOTO

Pogoda Namysłów
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiwum
Imieniny