baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Środy od 14 do 17
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Przyszłość” w Namysłowie (dalej zwana ROD) w dniu 28-04-2016 roku uchwaliła wysokości poszczególnych opłat ogrodowych, jakie obowiązują działkowców naszego ogrodu w 2016 roku i terminu ich wnoszenia:

I. Opłaty obowiązujące działkowców członków PZD:

  1. Opłata ogrodowa w wysokości 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) od m2 powierzchni użytkowanej działki (w tym 0,07 zł (siedem groszy) partycypacja zgodnie z § 145 ust.1i2 statutu PZD.
  2. Opłata energetyczna działki zelektryfikowanej w wysokości 25,00 zł ( dwadzieścia pięć złotych) od działki w sektorze „KOPERNIKA”. Pozostałe sektory 20.00 zł (dwadzieścia złotych) od działki.
  3. Opłata za wywóz odpadów komunalnych – śmieci z terenu ROD zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Namysłowie w wysokości 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) od każdej działki.

II. Pozostałe opłaty:

  • Opłata członkowska PZD – Krajowa Rada PZD podjęła Uchwałę w myśl której, członkowie PZD zapłacą w 2016 roku 6,00 zł (sześć złotych) od działki. W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w 2016 r. w wysokości 3,00 zł (trzy złote).
  • Opłata za podłączenie się do linii energetycznej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).
  • Koszty manipulacyjne (wysłanie upomnień lub wezwania) każdorazowo naliczane wg aktualnych kosztów na dzień kwiecień 2016 roku w wysokości = 10.00 zł (dziesięć złotych).
  • Podwyższona opłata ogrodowa dla nowych działkowców, którzy nabywają działkę (dawna opłata tzw. wpisowe) = 220,00 zł (dwieście dwadzieścia złotych).
  • Opłata inwestycyjna:
    – działka zagospodarowana – 35,00 zł (trzydzieści pięć złotych)

Jednocześnie uprasza się działkowców o terminowe (do końca czerwca 2016 roku) uiszczanie wszystkich należnych opłat ROD przelewem na konto bankowe:

BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001

Podając numer działki i powierzchnię użytkową „O” wpłata ogrodowa, a „E” wpłata za energię elektryczną lub w kasie ROD podczas dyżuru kontaktowego w każdy wtorek, środa od godz. 14:30 do 17: 00.

Pozwoli to na bezproblemowe rozliczanie się z zewnętrznymi dostawcami towarów i usług dla naszego ROD oraz niepotrzebnego naliczania ustawowych odsetek za zwłokę i kosztów związanych z wezwaniem do dokonania należnej opłaty na dany rok gospodarczy.

Namysłów,dn 30.04.2015r.
MR

Pogoda Namysłów
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archiwum
Imieniny