baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Środy od 14 do 17
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Działkowcy zawsze postępujemy proekologicznie z odpadami komunalnymi!!!

Szanowni Państwo.

W związku ze zmianami prawa obowiązującego w 2015 roku w zakresie wywozu odpadów komunalnych, nowy Zarząd Twojego ROD, reprezentując rzeczywisty i korzystny interes każdego działkowicza, napotyka (z wielu powodów i zaszłości) na szereg trudności, a w szczególności na brak istoty zrozumienia o konieczności poprawnego składowaniagromadzenia i wywozu odpadów komunalnych, które wytwarzane są przez użytkownika działki ogrodowej i trwanie w przedziwnym, szkodliwym i bardzo kosztownym uporze, tych wszystkich uciążliwych działkowców i nie tylko!!!

 • ŚMIECI niesegregowane działkowiczów, które są przez tych nierozważnych lub leniwych podrzucane i składowane tworząc dzikie wysypiska wewnatrz terenu przecież Twojego własnego ogrodu .
 • ŚMIECI niesegregowane w tym wielkogabarytowe, nieustannie podrzucane obok bramy Nr 3 i naprzeciw bramy Nr 2 – tuż obok słupa energii elektrycznej lub gromadzone-składowane obok pojemników na odpady, które nie powinny się tam nigdy znajdować!!! Bowiem z kosztownego powodu jakim są dodatkowe wysokie opłaty za wywóz tych ŚMIECI.

Należy pamiętać, ze jeżeli szybko i wspólnie jako działkowcy temu szkodliwemu procederowi nie zaradzimy, to opłaty działkowe za wywóz ŚMIECI w przyszłam roku znacznie wzrosną.

Można, a raczej należy dokładnie samemu poczytać oraz dobrze zaznajomić się z obowiązującymi przepisami prawa, odnośnie gospodarowania odpadam, które znajdziesz w linkach:

 1. Akty prawne dot. odpadami , a w tym Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie wydane w latach 2014-2018
 2. Segregacja odpadów
  Każdy z Nas, wyrzucając odpad, powinien wiedzieć do jakiego pojemnika może to zrobić, powinien również wiedzieć jakie odpady nadają się do selektywnej zbiórki a jakie nie. Na załączonej grafice przedstawiamy kilka podstawowych zasad.
 3. http://www.namyslow.eu/dlamieszkancow/gazetanamyslowska
  Magazyn samorządowy „Gazeta Namysłowska” wydanie kwietniowe 2015 r strona 15
 4. http://www.namyslow.eu/dlamieszkancow/harmonogramwywozuodpadow2015
  Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji- Harmonogram wywozu odpadów
  wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych w 2015 roku, klik: strony i Enter ( wybierasz rejon z 12 Harmonogramów wywozu odpadów)
 5. Pytania i odpowiedzi
 6. KOMUNIKAT Krajowej Rady PZD w sprawie stanowiska …
  pzd.pl/…/KOMUNIKAT-Krajowej-Rady-PZD-w-sprawie-stanowiska-Minist…
  22.05.2015 – W niniejszym komunikacie Krajowa Rada PZD publikuje stanowisko Ministra
  Środowiska z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotyczące opłaty …
 7. [PDF] Stanowisko w formacie pdf – Ministerstwo Środowiska   www.mos.gov.pl/g2/…/2015…/aa34e79af817069cadebc0b4078475c2.p… MINISTERSTWO. SRODOWISKA. Departament Gospodarki Odpadami. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 r. Stanowisko w sprawie w sprawie ponoszenia opłaty …
Ustawy
 1. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897)
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)
Rozporządzenia
 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r., poz. 676)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299)

Twoje zadanie-opinia:

 1. Odpady segregowane czy niesegregowane?
 2. Jakie i ile pojemników ma być podstawianych na wywóz odpadów z całego ROD, zgodnie za uchwała Rady Miejskiej jeden raz w miesiącu
 3. Miejsce w którym mają być podstawiane pojemniki -kontenery

To byłoby tyle albo aż tyle.
Pozdrawiamy i życzymy wielu miłych dni

(- zarząd ROD)

Pogoda Namysłów
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archiwum
Imieniny