baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Środy od 14 do 17
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Zarząd ROD im. „Przyszłość” w Namysłowie, Zaprasza Działkowców – członków PZD na zebrania sprawozdawcze do świetlicy działkowca przy ul. M.C Skłodowskiej, które odbędą się w następujących terminach:

 • Sektor ogrodowy Nr 4 / ul. Jana Pawła II, działki od Nr 700-1160 / dnia 10.04.2018 rok, początek obrad: termin I o godz.16:00, termin II o godz.16:30
 • Sektor ogrodowy Nr 2 / ul. M. Kopernika, działki od Nr 01-400/  dnia 11.04.2018 rok, początek obrad: termin I o godz.16:00, termin II o godz.16:30
 • Sektor ogrodowy Nr 3 / ul. Jana Pawła II, działki od Nr 401-700 / dnia 17.04.2018 rok, początek obrad: termin I o godz.16:00, termin II o godz.16:30
 • Sektor ogrodowy Nr 1 / ul. M.C Skłodowskiej wszystkie działki /  dnia 18.04.2018 rok, początek obrad: termin I o godz.16:00, termin II o godz.16:30

Proponowany Porządek Obrad Zebrania Sektora Ogrodowego

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Zebrania Sektora Ogrodowego.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej i wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2017 rok
8. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2018 rok
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
10. Dyskusja.
11. *Wybory uzupełniające Delegatów na Konferencję Delegatów ROD.
12. Zaopiniowanie
– sprawozdania Zarządu ROD z działalności za rok 2017 rok
– sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za rok 2017 rok
– planu pracy i preliminarza finansowego na 2018 rok
– wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej w 2018 roku
– planu inwestycji i remontów na 2018 rok
– innych dotyczących działalności ogrodu.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Po w/w zebraniach sektorów ogrodowych odbędzie się KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA DELEGATÓW ROD w dniu 07 maja 2018 roku, początek obrad o godz.16:00

Ważne:

 • Zgodnie z § 14, § 57 ust. 6 statutu PZD prawo udziału w zebraniu sektora mają wyłącznie członkowie PZD mający prawo do działek na obszarze sektora i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
 • Zgodnie z §57, §61 ust.2 Statutu PZD, zebranie sektora ogrodowego, może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
 • Zawiadomienie – Zaproszenie o zebraniu zostanie wysłane również pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny działkowca.
 • Zgodnie z § 57 ust. 7 statutu PZD do Konferencji Delegatów mają zastosowanie postanowienia dotyczące walnych zebrań.
 • Każdy członek PZD zaproszony na zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
 • Materiały sprawozdawcze będą do wglądu w siedzibie Zarządu przy ul. M.C Skłodowskiej, podczas dyżurów kontaktowych; od dnia 27 marca 2018 roku , w dni tygodnia; wtorek i środa; w godz. od 14:00 do godz. 17:00
  Zobacz>>>
  Uchwała Nr 05/445/2018 Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Przyszłość „ w Namysłowie z dnia 18 stycznia 2018 roku, w sprawie : Zwołania zebrań Sektorów Ogrodowych i Konferencji Delegatów ROD w 2018 roku.

Namysłów dn. 02.03.2018 rok
MR

Pogoda Namysłów
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archiwum
Imieniny