baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Środy od 14 do 17
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Rada Miejska w Namysłowie, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, w dniu 17 czerwca 2016 r. uchwaliła:

  • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów (Uchwała Nr 216/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r.)
  • Określała szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Uchwała Nr 217/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. )
  • Określiła terminy, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr 218/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r.)

Powyższe Uchwały podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami –śmieciami komunalnymi gmina przejmuje obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów -śmieci komunalnych o minimalnej pojemności, określonej w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Z pobranych opłat gmina pokryje koszty utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz zakupi każdą, potrzebną ilość worków służących do zbierania odpadów komunalnych.

Z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości (czytaj: dotyczy również działkowców -użytkowników działek ROD im „Przyszłość” w Namysłowie) wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a powstają odpady komunalne, odpady-śmieci te są odbierane zgodnie z opublikowanym przez Urząd Miejski w Namysłowie harmonogramem z następującą minimalną częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w okresie od 1 grudnia do 31 marca;

2) papiernie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w okresie od 1 grudnia do 31 marca;

3) metale i tworzywa sztucznenie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w okresie od 1 grudnia do 31 marca;

4) szkłonie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w okresie od 1 grudnia do 31 marca.

5) Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od właścicieli nieruchomości 1 raz na kwartał (w systemie akcyjnym).

6) W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można bezpłatnie oddawać odpady według rodzaju wskazanego w załączniku do uchwały.

Tutaj Uchwały do pobrania:

1_36 Regulamin Utrzymania Czystości w Namysłowie 216-07-16_2016-06-17.pdf
2_36 Odbieranie Odpadów Komunalnych 217-07-16_2016-06-17.pdf
3_36 Stawki Opłat za wywóz odpadów komunalnych Uchwa_a_Nr_43_.pdf
4_36 Termin Uiszczania Opłat Za Odpady Komunalne 218-07-16_2016-06-17.pdf

Źródło:
1. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie wydane w latach 2014-2018

Namysłów dn. 04.07.2016 r
MR

Pogoda Namysłów
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archiwum
Imieniny