Aktualności – Strona 2 – Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie
baner6

Aktualności

W minioną sobotę 14.09.2019 r. na dożynkach gminnych w Nowych Smarchowicach wręczano nagrody laureatom konkursu „WZOROWA DZIAŁKA ROD 2019” Nagrody wręczały Prezes ROD Teresa Karolewska oraz Pierwsza Wice Prezes Krystyna Pacholik.

Czytaj więcej...

Zarząd ROD „Przyszłość” w Namysłowie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2019”. Dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych przewidziane są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia należy dostarczyć do 30 lipca 2019 r. Serdecznie zachęcamy wszystkich działkowców.

PLIKI DO POBRANIA:

Czytaj więcej...

W dniu 4 lipca odbyło się w Sejmie III czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 3495), a następnie głosowanie.  W głosowaniu wzięło udział 426 posłów. „Za” oddało głosów – 258, „przeciw” – 142, „wstrzymało się” – 26. W ten sposób, Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy „śmieciowej”.

Czytaj więcej...

W dniach 1- 4 lipca 2019 r. odbyły się w Sejmie RP prace dotyczące projektu nowelizacji ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 3495). W dniu 1  i 2 lipca 2019 r. ww. projekt ustawy rozpatrywała podkomisja nadzwyczajna, a w dniu 3 i 4 lipca 2019 r . – Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

Czytaj więcej...

Po zawarciu umowy przeniesienia praw do działki należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych, który reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym bowiem podatkiem opodatkowana jest sprzedaż i zamiana rzeczy i praw majątkowych – art. 1 ust. 1 pkt 1a. W związku z tym, ze umowa przeniesienia praw do działki ma charakter „umowy sprzedaży” należy uznać, że podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czytaj więcej...

Szanowni działkowcy !
Zbliża się okres walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych członków PZD w naszym ROD. To dobra okazja, aby wspólnie zastanowić się nad potrzebami ROD w zakresie zagospodarowania i zaplanować nowe inwestycje lub remonty oraz ustalić i poczynić niezbędne zakupy towarów i usług na potrzeby ROD. Aktualny Zarząd ROD ma świadomość o skali potrzeb i oczekiwań Działkowców, bowiem jest konieczność wykonywania inwestycji i remontów infrastruktury ogrodowej ROD, Czytaj więcej...

Działkowcu potrzebujesz pomocy przy pielęgnacji i zagospodarowaniu terenów zielonych, wykonania prac ogrodowych, takich jak :

  • koszenie trawników,
  • przekopywanie ziemi w ogrodach-działkach,
  • przycinanie żywopłotów,
  • formowanie krzewów,
  • sadzenie drzew, krzewów,
  • sprzątanie liści,

Czytaj więcej...

Pogoda Namysłów
Archiwum