NOWE UMOWY NA DOSTAWĘ PRĄDU W 2016 ROKU – Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie
baner6

ZAWIERAMY NOWE UMOWY NA DOSTAWĘ PRĄDU
Z  DOTYCHCZASOWYMI ODBIORCAMI – DZIAŁKOWCAMI
Z POCZĄTKIEM NOWEGO 2016 ROKU!

Licznik energii przeznaczony jest do pomiaru ilości przepływającej energii elektrycznej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą, a odbiorcą energii elektrycznej.

W pełni uregulowana  opłata za przyłączenie energii elektrycznej, uiszczenie należności pieniężnych z tytułu dotychczas ilości zużytej energii elektrycznej i opłaty energetycznej oraz złożenie  „Protokołu  przeglądu i odbioru  zespołu przyłącza elektrycznego REPU Odbiorcy – Działkowca” przez danego użytkownika działki ogrodowej, są podstawą do zawarcia obowiązującej  NOWEJ UMOWY o dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej ogólno ogrodowej w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku pomiędzy Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Przyszłość” w Namysłowie (zwanym dalej DOSTAWCĄ), a Panem / Panią użytkującym(ą) w ROD im. „Przyszłość” w Namysłowie działkę przy ul:  M.C. Skłodowskiej lub Jana Pawła II (zwanym dalej ODBIORCĄ)

Pamiętaj !!

Niedostarczenie powyższego ww terminie przez dotychczasowego Odbiorcę energii elektrycznej – Działkowca, będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami dla danego Działkowca za powiadomienie – przypomnienie wysłane pocztą za zwrotnym pokwitowaniem do danego adresata.

 

UMOWA O DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ (3 listopad 2015r.)

  1. Szkic sytuacyjny przyłącza elektrycznego do Nowej UmowyEE 2016 r.
  2. Szkic Sytuacyjny REPU do Nowej UmowyEE 2016 r.

 

Namysłów dn. 5 listopada 2015 rok

MR

Pogoda Namysłów
Archiwum