Pamiętaj o odczytach liczników prądu!!! – Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie
baner6

K O M U N I K A T Nr 3

Korzystających z prądu elektrycznego Odbiorców – Działkowców uprasza się o samodzielne dokonywanie odczytów z liczników elektrycznych znajdujących się w swoich altanach lub rozdzielnicach elektrycznych umiejscowionych na działkach Odbiorcy – Działkowca i dostarczenie w terminie do 30 LISTOPADA 2015 roku odczytu stanu wskazań licznika elektrycznego do biura Zarządu przy ul M.C. Skłodowskiej lub wrzucenie do skrzynki na listy przy biurze Zarządu.

24a_Odzczyt kWh

Kartka z powiadomieniem ma zawierać:

  • Imię i Nazwisko
  • Nr działki
  • Stan wskazania odczytu licznika prądu
  • Nr licznika prądu
  • Aktualny telefon kontaktowy

Dokonany samodzielnie odczyt z licznika można również przekazać telefonem, dzwoniąc pod Nr 77- 41 04 571 w czasie pełnienia dyżuru przez Zarząd (wtorek, środa i czwartek w godz.: od 14:00 do 16:00

Pamiętaj !!

Niedostarczenie powyższych informacji ww terminie przez Odbiorcę energii elektrycznej -Działkowca, będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami dla danego Działkowca za powiadomienie – przypomnienie wysłane pocztą za zwrotnym pokwitowaniem do danego adresata.

(Zarząd ROD)

Namysłów dn. 6 listopada 2015

MR

Pogoda Namysłów
Archiwum