Uchwały – Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie
baner6

U C H W A Ł Y

Od momentu ukonstytuowania się Zarządu ( kadencji 2015-2019 r.) tj. na pierwszym posiedzeniu w dniu 16 maja br. Zarząd pracował bardzo intensywnie na 5 (pięciu) statutowych posiedzeniach, opracował projekty dokumentów i podjął do dnia 20 sierpnia 2015 r. 45 (czterdzieści pięć) uchwał.

Przedmiotem uchwał miedzy innymi było:

Ustanowienie tytułu prawnego do działek w formie:

 • umowy dzierżawy działkowej – 4 uchwały
 • umowy przeniesienia prawa do działki – 5 uchwał

Nadanie członkostwa Polskiego Związku Działkowców – 9 uchwał

Uchwalenie procedur obowiązujących w ROD:

 • Regulaminu użyczenia świetlicy ROD –uchwała Nr 20/2015
 • Instrukcja obiegu dokumentów pozaksięgowych- uchwała Nr 26/ 2015,
 • Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych –uchwała Nr 42/2015
 • Postępowania w przypadku uszkodzeń na sieci elektroenergetycznej – uchwała Nr 25/ 2015

Sprawy organizacyjne :

 • Powołania Gospodarz „ Domu Działkowca” i ustanowienie jego zakresu obowiązków – uchwała Nr 44/2015
 • Powołania Stałej Komisji Problemowej ROD – uchwała Nr 05/2015
 • Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej- uchwała Nr 06/2015
 • Powołanie Komisji likwidacji majątku PZD będącego w użytkowaniu w ROD – uchwała Nr 19/ 2015
 • Wykonywania przeglądu rozdzielnic elektrycznych – uchwała Nr 13/2015
 • Podział obowiązków zarządu i zależność organizacyjna ROD – uchwała Nr 03/2015
 • Określenia zakresu uprawnień i obowiązków Przewodniczących kół ogrodowych – Gospodarzy sektorów ogrodowych.

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „ Przyszłość” w Namysłowie funkcjonują 4 ( cztery ) koła ogrodowe. Koła ogrodowe są pomocniczą jednostką organizacyjną ROD, której główna kompetencją jest rola opiniotwórcza oraz wybory delegatów na konferencje.
Bardzo ważnym dokumentem, który winien znać każdy działkowiec, korzystający z energii elektrycznej jest Regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD. Regulamin uchwalony został wolą Delegatów Konferencji Sprawozdawczej ROD – uchwała Nr 14/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

Namysłów , czwartek, 20 sierpnia 2015 r.

Pogoda Namysłów