Dokumenty – Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie
baner6

NOWE! UCHWAŁA NR 128/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów

NOWE! UCHWAŁA NR 129/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

NOWE! UCHWAŁA NR 43/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

NOWE! UCHWAŁA NR 44/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA Nr 285/2015 w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych

UMOWA O DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ (3 listopad 2015r.)

  1. Szkic sytuacyjny przyłącza elektrycznego do Nowej UmowyEE 2016 r.
  2. Szkic Sytuacyjny REPU do Nowej Umowy EE 2016 r.

USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki

Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki

Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa do działki

Umowa przeniesienia praw do działki

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie drzew lub krzewów

Dz.U. 2015, poz. 443 – Ustawa o zmianie ustawy. Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 marca 2015 r.

USTAWA z dn. 20 Luty 2015 o zmianie Prawo Budowlane

Zmiana zasad wycinki drzew i krzewów rok 2015 Dz.U.2015.1045 – Akt prawny – www.lex.pl

Procedury – Zasady postępowania o przyłączenie prądu elektrycznego do działki ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im „Przyszłość ” w Namysłowie

Wniosek o przyłączenie prądu do działki 

Pogoda Namysłów