baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Poniedziałki od 15:00 do 18:00
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Uchwała Nr 90/020/2015 – w sprawie przyjęcia średniej ceny 1 KWH za zużytą energię elektryczną

Uchwała Nr 2/100/2016 w sprawie wyliczenia i pobierania średniej ceny za 1 KWH zużytej energii elektrycznej w 2015 roku

Uchwała Nr 01/99/2016 w sprawie zaliczkowego pobierania od działkowców opłaty ogrodowej w 2016 roku


Namysłów dn. 17-09-2015 r.

K O M U N I K A T
Nr 2

Wysokość opłat obowiązujące działkowców ROD w 2015 roku, za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi dla nieruchomości ( czytaj za wywóz śmieci od każdej działki ogrodowej ).

 • od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę w wysokości 24,75 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości (działki) wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (czytaj Opłata = 24,75 zł  od każdej działki ogrodowej).
 • od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku a powstają odpady komunalne, na których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą stawkę w wysokości 37,13 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (czytaj Opłata = 37,13 zł od każdej działki ogrodowej).

Czytaj więcej → Uchwała Nr 43/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia …
Uchwała Nr 42/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(-) Zarząd ROD


Namysłów dn. 14-05-2015r.

K O M U N I K A T
Nr 1

Opłaty obowiązujące działkowców ROD w 2015 roku.

Konferencja Delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.”Przyszłość” w Namysłowie (dalej zwana ROD) w dniu 29-04- 2015 roku uchwaliła opłaty, jakie obowiązują działkowców naszego ogrodu w 2015 roku:

I. Opłaty obowiązujące działkowców członków PZD:

 1. opłata członkowska PZD – Krajowa Rada PZD podjęła Uchwałę w myśl której, członkowie PZD zapłacą w 2015 roku 6 zł od działki. W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w 2015 r. w wysokości 3 zł.
 2. opłata ogrodowa w wysokości 23 grosze od m2 powierzchni użytkowanej działki
 3. opłata energetyczna działki zelektryfikowanej w wysokości 20.00 zł, od działki przy ul. M.C. Skłodowskiej i 25,00 zł od działki przy ul Jana Pawła II
 4. opłata ogrodowa od wywozu odpadów komunalnych – 16,00 zł od każdej działki
 5. opłata za podłączenie się do linii energetycznej – 500,00 zł
 6. koszty manipulacyjne (wysłanie upomnień lub wezwania) każdorazowo naliczane wg aktualnych (na dzień maj 2015r = 10.00 zł ) kosztów zł.

II. Opłaty dodatkowe dla nowowstępujących działkowców:

 1. Podwyższona opłata ogrodowa dla nowych działkowców, którzy nabywają działkę (dawna opłata tzw. wpisowe) – 220,00 zł
 2. Opłata inwestycyjna:
 • działka zagospodarowana – 35,00 zł oraz
 • dla działki niezagospodarowanej – zł

Zarząd bardzo prosi o terminowe (do końca maja br.) uiszczanie opłat osobiście w kasie ROD w każdy wtorek, środa i czwartek od godz.14: 00 do 16; 00 lub podając numer działki i powierzchnię użytkową można dokonać opłat przelewem na konto bankowe ROD, o nr konta;

BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001

Pozwoli to na bezproblemowe rozliczanie się z zewnętrznymi dostawcami towarów i usług naszego ROD.

(-) Zarząd ROD

Pogoda Namysłów
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiwum
Imieniny