baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Poniedziałki od 15:00 do 18:00
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Procedury – Zasady postępowania o przyłączenie prądu elektrycznego do działki ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im „Przyszłość ” w Namysłowie

Przyłącze do sieci elektrycznej ogólnoogrodowej ROD wymaga złożenia przez działkowca wniosku w Zarządzie ROD, w którym określa  wstępne warunki przyłączenia, bowiem:  

  1. Każda instalacja elektryczna składa się z części zewnętrznej i wewnętrznej. Za pomocą złącza wewnętrzną część instalacji odbiorczej łączy się z ogólnoogrodową siecią energetyczną Ta zaś przewodem-kablem ziemnym o długości do 50 m spaja sieć i przyłącze.
  2. Przyłącze elektryczne, które łączy linię energetyczną z instalacją elektryczną, jednofazowe o napięciu 230-240V.W odcinku końcowym przyłącza (w złączu) umieszcza się typowy zestaw przyłączeniowo pomiarowy ZPP- przeznaczony do zasilania odbiorców energii elektrycznej, rozliczanych poprzez bezpośrednie układy pomiarowe, wyłącznik i bezpieczniki główne zamknięte w obudowie ochronnej umieszczonej w dobrze dostępnym miejscu, na skraju działki – w nieznacznej odległości przy jego wejściu komunikacyjnym. 
  1. Dokumenty do pobrania

Formularz: Wniosek o przyłączenie prądu do działki

  1. Miejsce złożenia- dostarczenia dokumentów

Wypełniony formularz  o przyłączenie prądu do działki należy dostarczyć do Zarządu ROD im  „Przyszłość” w Namysłowie przy ul M.C. Skłodowskiej 

  1. Elektryk zajmujący się siecią elektryczną ogólnoogrodową na terenie ogrodu

Zarząd ROD zlecił i upoważnił  elektryka z uprawnieniami elektroenergetycznymi do prac eksploatacyjno- remontowych sieci elektroenergetycznej ogólnoogrodowej oraz dokonania odczytów wskazań policzników energii elektrycznej działkowców posiadających czynne –eksploatowane przyłącze elektroenergetyczne na terenie ogrodów

Telefon kontaktowy z elektrykiem Ogrodów: 602-799-792

Odbiór przyłączy elektroenergetycznych dla poszczególnych działek oraz właściwego oplombowania aparatów układu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpieczeń układów elektrycznych  oraz odczytu wskazań policznika energii elektrycznej działkowca i kontroli właściwego oplombowania aparatów elektrycznych zasilania w prąd dokonuje elektryk ogrodowy lub osoby upoważnione przez Zarząd ROD do wykonania powyższych czynności  

  1. Wymogi jakie musi spełnić instalacja elektryczna

Po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu ROD i wpłaceniu wymaganej oparty  energetycznej, przyłącze i instalacja elektryczna wykonywana u każdego z użytkowników działek na terenie ogrodu ma być zgodnie z aktualnymi przepisami energetycznymi PN-IEC i spełniać następujące wymagania:

  • Kabel elektryczny:

Typ-rodzaj YKY (umożliwiający ułożenie w ziemi), przekrój  3×2,5 mm2 (posiadający trzy żyły o przekroju minimum 2,5 mm2) lub 3 x4 mm2 (posiadający trzy żyły o przekroju 4 mm2) w zależności od długości przyłącza

Głębokość ułożenia kabla w ziemi: 0,6 – 0,7 m. Oznakowanie ułożonego kabla w ziemi: niebieska folia. ułożona 10cm nad kablem wzdłuż całej trasy kabla oraz wykonanie szkicu trasy

  • Wyposażenie skrzynki elektrycznej –rozdzielnicy ZPP na działce:

– zamontować  w typowej obudowie wspólnej (Rozdzielnice i złącza z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych – estroduru): – tablicę licznikową wraz z licznikiem jednofazowym energii elektrycznej:-  elektroniczny 1F 5(40)A  lub indukcyjny  wzorcowany A52 10/40A,  zabezpieczenie zalicznikowe :- wyłącznik nadmiarowo-prądowy: typu „S” B 6A  lub B 10A,  wyłącznik różnicowo-prądowy: 2P25 /0,03A lub blokowy wyłącznik różnicowo-prądowy z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym np. JVL5/2 B16/0,03A  oraz  zabezpieczenie przelicznikowe jako wyłącznik nadmiarowo-prądowy typ„S”  B16A (obudowy i aparaty elektryczne wyposażone w punkty-miejsca do oplombowania)

Powyższe są ogólnie przyjętym standardem i mogą ulec zmianie lub być nieznacznie zmienione dla poszczególnych działek. Użytkownicy działek, którzy chcą dokonać przyłączenia do ogólnoogrodowej sieci elektrycznej w sposób „ nietypowy”  każdorazowo proszeni są o kontakt z elektrykiem upoważnionym przez  Zarząd celem poinstruowania co do szczegółowych wymagań jakie musi spełniać ich instalacja i przyłącze elektryczne 

  1. Informacje dotyczące przyłączenia prądu do działki

Wykonanie instalacji zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 4 leży po stronie użytkownika działki –działkowca. 
Elektryk Ogrodów  upoważniony  do bieżącej konserwacji sieci elektroenergetycznej ogólnoogrodowej  na terenie ogrodu, dokonuje jedynie przeglądu zamontowanych  aparatów instalacji elektrycznej działkowca oraz wykonuje podłączenie w zbiorczej skrzynce licznikowej.

Użytkownicy działek, którzy chcą dokonać przyłączenia do sieci elektrycznej są zobowiązani złożyć pisemną informację do Zarządu ROD wraz z szczegółowym rysunkiem rozprowadzenia – trasy kabla elektrycznego na odcinku rozdzielnicy ZPP użytkowanej działki do zbiorczej skrzynki licznikowej. 
Informację należy złożyć do Zarządu ROD przed planowanym rozpoczęciem prac, celem sprawdzenia planowanej trasy ułożenia przewodu-kabla elektrycznego . 
W przypadku stwierdzenia kolidowania planowanej trasy ułożenia przewodów elektrycznych z innymi instalacjami na terenie ogrodu, Zarząd ROD wskaże inny sposób ich poprowadzenia.

W przypadku podłączenia działki do instalacji elektrycznej bez zastosowania powyższych zasad, Zarząd ROD będzie zmuszony obciążyć użytkownika działki kosztami ewentualnych szkód, jakie wynikły z samowolnego lub niezbyt uważnego robót przyłączeniowych wykonywania.

Załącznik, Nr 1 do uchwały Nr 72/ ROD/ 2015 rok  z dnia 06 październik 2015 rok

 

Namysłów 15-09-2015 rok

MR

Pogoda Namysłów
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiwum
Imieniny