baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Poniedziałki od 15:00 do 18:00
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

 

Walne zebranie sprawozdawcze ( konferencja delegatów) członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Przyszłość” w Namysłowie w dniu 07 maja 2018 roku na podstawie § 64 pkt.7 Statutu PZD uchwaliła wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i termin ich wnoszenia, obowiązują wszystkich działkowcówwłaścicieli prawnych działki ogrodowej w 2018 roku.

 

I. Opłaty ogrodowe obowiązujące wszystkich działkowców:

 • Opłata ogrodowa w wysokości = 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) od m2 powierzchni użytkowanej działki ogrodowej, w tym = 0,08 zł (osiem groszy) partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD.
 • Opłata członkowska PZD – Krajowa Rada PZD podjęła Uchwałę w myśl której, członkowie PZD zapłacą w 2018 roku = 6,00 zł (sześć złotych) od działki. W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w 2018 r. w wysokości = 3,00 zł (trzy złote).
 • Pobierana opłata ogrodowa energetyczna ( pokrycie w 2018 roku strat przesyłu WLZ ogrodu) w wysokości = 15,00 zł  (piętnaście złotych) od działki posiadającej przyłącze elektroenergetyczne.
 • Opłata za wywóz odpadów komunalnych – śmieci z terenu ROD w wysokości  = 28,00 zł  (dwadzieścia osiem złotych) od każdej ogrodowej działki.

II. Pozostałe opłaty:

 1. Opłata za podłączenie się do linii energetycznej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).
 2. Koszty manipulacyjne (wysłanie, wezwania do zapłaty, zawiadomienia , listu itp. przesyłki ) każdorazowo naliczane wg aktualnych kosztów w wysokości nie mniej niż 20.00 zł  (dwadzieścia złotych).
 3. Podwyższona opłata ogrodowa dla nowych działkowców, którzy nabywają działkę (uchwała OZ PZD dawna opłata tzw. wpisowe) 200,00 zł (dwieście złotych).
 4. Opłata inwestycyjna:

  – działka zagospodarowana 35,00 zł (trzydzieści pięć złotych)

Uprasza się wszystkich działkowców do dokonywania należnych opłat ogrodowych w pełnej wysokości do dnia 30 czerwca 2018 roku. Natomiast działkowcom posiadającym przyłącze elektryczne przypomina się o  niezwłoczne dostarczenie do siedziby Zarządu ROD odczytu wskazania licznika energii elektrycznej i dokonania należnych opłat za dostawy energii elektrycznej za poprzedni okres rozliczeniowy Rachunki działkowca za prąd elektryczny! ( zapis § 3,ustęp 3. Regulamin z dn. 28.04.2017 r. – Zasady użytkowania i rozliczania energii elektrycznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „Przyszłość” w Namysłowie )

Dokonując wpłat przelewem na konto bankowe:

BS w Wołczynie O/N-ów  16 8876 0009 0050 5215 2000 0001

należy pamiętać by wpisać tytuł:

 • opłata ogrodowa i numer działki oraz powierzchnię użytkową działki w m2: 
  – przykład: opłata „O” Działka Nr 987 pow.500 m2
 • opłata za energię elektryczną i numer działki oraz wskazanie odczytu licznika:  przykład: opłata „E” Działka Nr 123 , Wskaz. Odczyt Licznika = 456,23 kWh.

Wpłat można dokonywać również w kasie ROD podczas dyżuru kontaktowego w każdy wtorek, środa od godz. 14:00 do 17:00, pozwoli to na bezproblemowe rozliczanie się z zewnętrznymi dostawcami towarów i usług dla naszego ROD.

Niestety istnieje kłopotliwy i dokuczliwy problem konieczności wyegzekwowania zaległości opłat od „ zapominalskich” działkowców, bowiem wymaga od Zarządu ROD wykonania dodatkowych starań i czynności tj. naliczania ustawowych odsetek za zwłokę i kosztów manipulacyjnych, sporządzenia pism i wysłania pocztą wezwania działkowca do niezwłocznego dokonania spłaty należnych opłat za dany rok rozliczeniowy lub uruchomienia stosownych procedur procesowo-windykacyjnych.

Do pobrania:

UCHWAŁA-nr-2XVIII2017-KR-PZD-z-dnia-15-grudnia-2017-roku-w-sprawie-określenia-zasad-partycypacji-ROD-w-finansowaniu-kosztów-ponoszonych-przez-PZD

Uchwała04KD_Wysokości i terminy opłat za 2018 rok

Źródło: Zarząd ROD

Namysłów dn.15.06.2018r

MR

Pogoda Namysłów
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiwum
Imieniny