Bez kategorii – Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie
baner6

Bez kategorii

Drodzy Działkowcy jak każdego roku do końca Czerwca należy uiścić opłatę Ogrodową za 2021 rok, wpłaty można dokonać osobiście w kasie ROD lub przelewem na konto: BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001 w tytule koniecznie podając: imię i nazwisko, numer działki oraz „O” ( opłata Ogrodowa).
Działka 5 Arów 261 zł
Działka 4,5 Ara 245,5 zł
Działka 4 Ary 230 zł
Działka 3,5 Ara 214,5 zł
Działka 3 Ary 199 zł
Działka 2,5 Ara 183,5 zł

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Przyszłość” w Namysłowie w dniu 09.01.2019 roku (z oczywistych powodów, Zebrania Sektorów Ogrodowych w miesiącach marzec-kwiecień 2019rok i Sprawozdawczo-Wyborcza Konferencja Delegatów ROD, która odbędzie się w miesiącu maj 2019 roku), na podstawie § 46 ust.1-2, § 72 ust.20 Statutu PZD postanowił ustalić zaliczkowe pobieranie opłat, jakie obowiązują wszystkich działkowców-właścicieli prawnych działki ogrodowej w 2019 roku i terminy ich wpłat:

Czytaj więcej...

Majątek PZD stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe, który powstaje ze składek członkowskich, opłat ogrodowych, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku PZD oraz z ofiarności publicznej. Majątek PZD nie podlega podziałowi między jego członków. Środki pieniężne pochodzące ze składek członkowskich, opłat ogrodowych, darowizn, spadków, zapisów i innych źródeł stanowią podstawę funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych PZD w celu realizacji zadań PZD określonych ustawą i statutem. Funduszami są: Czytaj więcej...

Pogoda Namysłów
Archiwum