baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Poniedziałki od 15:00 do 18:00
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Przyszłość” w Namysłowie w dniu 09.01.2019 roku (z oczywistych powodów, Zebrania Sektorów Ogrodowych w miesiącach marzec-kwiecień 2019rok i Sprawozdawczo-Wyborcza Konferencja Delegatów ROD, która odbędzie się w miesiącu maj 2019 roku), na podstawie § 46 ust.1-2, § 72 ust.20 Statutu PZD postanowił ustalić zaliczkowe pobieranie opłat, jakie obowiązują wszystkich działkowców-właścicieli prawnych działki ogrodowej w 2019 roku i terminy ich wpłat:

I. Pobierane opłaty:

  1. Zaliczkowo pobierana opłata ogrodowa w wysokości = 0,30 zł ( trzydzieści groszy) od m2 powierzchni użytkowanej działki ogrodowej, w tym = 0,08 zł (osiem groszy) partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD.
  2. Zaliczkowo pobierana opłata ogrodowa energetyczna w wysokości = 15,00 zł   (piętnaście złotych) od działki posiadającej przyłącze energetyczne.
  3. Zaliczkowo pobierana opłata za wywóz odpadów komunalnych – śmieci z terenu ROD w wysokości = 30,00 zł ( trzydzieści złotych) od każdej ogrodowej działki.

II. Pozostałe opłaty:

  1. Opłata członkowska PZD – Krajowa Rada PZD podtrzymała dotychczasową Uchwałę w myśl której, członkowie PZD zapłacą w 2019 roku = 6,00 zł (sześć złotych) od działki. W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w wysokości = 3,00 zł (trzy złote).
  2. Opłata za podłączenie się do linii energetycznej w wysokości = 500,00 zł (pięćset złotych).
  3. Koszty manipulacyjne, dostarczenie do działkowca wezwania do zapłaty, listu poleconego itp. przesyłki, każdorazowo naliczane wg. aktualnych kosztów w wysokości do = 20,00  (dwadzieścia złotych).
  4. Podwyższona opłata ogrodowa dla nowych działkowców, którzy nabywają działkę (*uchwała OZ PZD dawna opłata tzw. wpisowe) = 200,00 zł (dwieście złotych).
  5. Opłata inwestycyjna: działka zagospodarowana = 35,00 zł (trzydzieści pięć złotych)

Ważne:

– Statut PZD przepisy § 149 ust.1. Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe, ust 2. W uzasadnionych przypadkach działkowiec może dokonać wpłaty do kasy ROD na zasadach określonych w przepisach związkowych.

– Uprasza się wszystkich działkowców posiadających przyłącze elektryczne o niezwłoczne dostarczenie do siedziby Zarządu ROD odczytu wskazania licznika energii elektrycznej, niezwłocznego dokonania zaległych opłat ogrodowych w tym opłat za energię elektryczną za poprzedni okres rozliczeniowy oraz przypomina się o dokonanie w pełnej wysokości wszystkich należnych opłat za 2019 rok do dnia 30 czerwca br. przelewem na konto bankowe:

BS w Wołczynie O/N-ów 
16 8876 0009 0050 5215 2000 0001

Dokonując wpłat przelewem, należy pamiętać by wpisać tytuł opłat:

  • Rok 2019 , Litera „O” opłata ogrodowa i numer działki oraz powierzchnię użytkową działki w m2: – przykład: Rok 2019 „O” Działka Nr 987 pow.500 m2
  • Rok 2019 Litera „E” opłata za energię elektryczną i numer działki oraz wskazanie odczytu licznika– przykład: Rok 2018 „E” Działka Nr123,odczyt licz.= 456,23 kWh.

– Wpłat można dokonywać również w kasie ROD podczas dyżuru kontaktowego w dni tygodnia: wtorek, środa od godz. 14:00 do 17:00, pozwoli to na bezproblemowe rozliczanie się z zewnętrznymi dostawcami towarów i usług dla naszego ROD.

– Niestety istnieje nieprzyjemny i dokuczliwy problem spowodowany przez delikatnie ujmując ..…..”GRONO BEZTROSKICH” działkowców, którzy zalęgają z opłatami ogrodowymi wynikającymi z korzystania z działki w ROD. Przypominania o obowiązku terminowego dokonania wszystkich opłat na dany rok rozliczeniowy. A to dla zarządu ROD dodatkowa, czasochłonna praca związana z naliczeniem ustawowych odsetek za zwłokę i kosztów sporządzenia dokumentacji oraz dostarczenia Wezwania do uiszczenia zaległej opłaty ogrodowej i wdrożenia kolejnych niezbyt przyjemnych procedur dochodzenia zaległych opłat ogrodowych od „ GRONA BEZTROSKICH „ działkowców.

– Oznaczone gwiazdką * – uchwała OZ PZD wymiar tej opłaty może ulec zmianie,

– Krajowa Rada PZD na XXV posiedzeniu w dniu 05.12.2018 r., po dokonaniu analizy kosztów działalności prowadzonej przez jednostki terenowe oraz jednostkę krajową na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców, działając na podstawie §145 ust. 2 Statutu PZD, postanowiła utrzymać stawkę, która obowiązywała w 2018 roku. Zgodnie z tym partycypacja pozostanie na poziomie 0,08 zł za 1 m² powierzchni działki w ROD, a składka dla członków zwyczajnych w dotychczasowej wysokości, tj. 6 zł. SKŁADKA CZŁONKOWSKA W PZD W 2019 ROKU pozostaje w wysokości 6 zł. Każdy z małżonków – wsółdziałkowców będący członkiem PZD opłaca za 2019r. składkę w wysokości 3 zł. Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych i pozostaje w całości w dyspozycji Zarządu ROD. Składka powinna być zapłacona do dnia 30 czerwca 2019r.  ( § 143 Statutu PZD) ,

– PARTYCYPACJA ROD W 2019 ROKU pozostaje w wysokości 0,08 zł za 1 m² powierzchni działki w ROD. Podział tych środków został ustalony następująco:

     65 % dla OZ PZD

     30 % dla jednostki Krajowej PZD 

      1 %, Fundusz Samopomocowy PZD 

      3 %, Fundusz Obrony ROD

      1 % Fundusz Rozwoju

Kwotę partycypacji zarząd ROD zobowiązany jest przekazać do Okręgowego Zarządu do dnia 15 lipca 2019r. Okręgowy Zarząd powinien do dnia 30 lipca 2019r. przekazać do jednostki krajowej oraz na wskazane wyżej fundusze (samopomocowy, obrony, rozwoju)

Pamiętaj !

Każdy rzetelny działkowiec, należne zobowiązania pieniężne płaci terminowo i nie ponosi dodatkowych kosztów, również nie przysparza kłopotów sobie i pozostałym działkowcom, nie wywołuje problemów i dodatkowej, czasochłonnej pracy zarządowi ROD !

Do pobrania:>>>>>>

1_PZD_Opłaty ogrodowe w ROD-pdf

2_Druk-Polecenie-przelewu-wplata-gotowkowa-druk-jednostronicowy

3_Uchwała-nr-2XVIII2017-KR-PZD-z-dnia-15-grudnia-2017-roku-w-sprawie-określenia-zasad- artycypacji-ROD- pdf.

4_Uchwała Nr3_2019r_ROD_ Zaliczkowego pobierania opłaty ogrodowej –pdf

5_Statut PZD tekst jednolity_2018 r.

Namysłów dn.16.01.2019r

MR

Pogoda Namysłów
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiwum
Imieniny