baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Poniedziałki od 15:00 do 18:00
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Zarząd ROD im. „Przyszłość” w Namysłowie, Zaprasza Działkowców – Członków PZD na Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze w Sektorach Ogrodowych do świetlicy działkowca przy ul. M.C Skłodowskiej, które odbędą się w następujących terminach:

 

 

 • Sektor ogrodowy Nr 4 ( działki od Nr 700 – 1160 ) przy ul. Jana Pawła II

dnia 26.03.2019 rok, początek obrad: termin I o godz.16:00, termin II o godz.16:30

 • Sektor ogrodowy Nr 2 ( działki od Nr 01- 400 )  przy ul. M. Kopernika

dnia 27.03.2019 rok, początek obrad: termin I o godz.16:00, termin II o godz.16:30

 • Sektor ogrodowy Nr 3 ( działki od Nr 401- 700 ) przy ul. Jana Pawła II

dnia 02.04.2019 rok, początek obrad: termin I o godz.16:00, termin II o godz.16:30

 • Sektor ogrodowy Nr 1 ( wszystkie działki ) przy ul. M.C Skłodowskiej )

dnia 03.04.2019 rok, początek obrad: termin I o godz.16:00, termin II o godz.16:30

Proponowany Porządek Obrad Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

Sektora Ogrodowego ROD w 2019 roku :

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu zebrania Sektora Ogrodowego.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok i kadencję

(sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2018 rok i kadencję.

8. Projekt planu pracy na 2019 rok i kadencję 2019-2023.

9. Projekt preliminarza finansowego na 2019 rok.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

11. Dyskusja.

12. Wybór Delegatów na Konferencję Delegatów ROD.

13. Zaopiniowanie:

 • Sprawozdania Zarządu ROD z działalności za rok 2018 i kadencję,
 • Sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za rok 2018 i kadencję
 • Projektów:

– Planu pracy na 2019 rok i kadencję 2019-2023.

– Preliminarza finansowego na 2019 rok

– Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej w 2019 roku

– Planu inwestycji i remontów na 2019 rok

– Innych dotyczących działalności ogrodu

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

Ważne:

 • Materiały sprawozdawcze dostępne do wglądu Działkowcom PZD w siedzibie zarządu ROD przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 ( Świetlica ROD) w godz. 14.00-17.00 ( wtorki i środy) na 7 dni przed ustalonym terminem Zebrania Sektora Ogrodowego.
 • Zgodnie przepisami Statutu PZD; § 57 ust. 6 prawo udziału w zebraniu sektora mają wyłącznie członkowie PZD mający prawo do działek na obszarze sektora. § 14 ust.2. Prawa członkowskie wykonywane są osobiście,
 • Każdy członek PZD zaproszony na zebranie sektora ogrodowego ma mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
 • Zawiadomienie – Zaproszenie o zebraniu sektora ogrodowego zostanie wysłane również pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny działkowca.
 • Zgodnie z przepisami Statutu PZD § 57 ust. 2. Prawo uczestniczenia w konferencji delegatów mają delegaci wybrani na zebraniach sektorów.
 • Delegaci na Konferencję sprawozdawczo-wyborczą ROD w dniu 10 maja 2019 roku, zostaną wybrani podczas Zebrań w Sektorach wg. klucza 1: 25 czł. zw. PZD w danym Sektorze Ogrodowym.
 • Po zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w sektorach ogrodowych, odbędzie się KONFERENCJA sprawozdawczo-wyborcza Delegatów ROD w dniu 10 maja 2019 roku, początek obrad o godz.16:00.
 • Zgodnie przepisami Statutu PZD § 61 ust.2, zebranie sektora ogrodowego, może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Do pobrania:>>>>>>

 1. Uchwała zwołania Zebrań w Sektorach Ogrodowych i Konferencji Delegatów w ROD-2019r.

 2. Projekt Regulaminu Obrad w 2019 roku

 3. STATUT PZD-tekst jednolity-2018 rok.

 4. Regulamin ROD obow. z dn.1.01.2019 rok

Namysłów dn. 25.02.2019 rok
MR

Pogoda Namysłów
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiwum
Imieniny