Projekty remontów ROD w roku 2016 – Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie
baner6

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Przyszłość” w Namysłowie, w dniu 28-04-2016 roku uchwaliła:

„Plan Inwestycji i Kapitalnych Remontów w ROD Przyszłość w Namysłowie w 2016 roku”

 • Wykonanie nowego ogrodzenia o długości 220m wzdłuż rowu melioracyjnego na gruntach ROD. Sektor ogrodów Nr 2 przy ul. M. Kopernika i Jana Pawła II
 • Remont naprawczy przepustu wodnego na rowie melioracyjnym RC „ ślepy”. Sektor ogrodów Nr 2 przy ul M. Kopernika i Jana Pawła II
 • Remont (częściowa naprawa, dorobienie, uzupełnienie i malowanie) elementów bram: Nr 4, Nr 12 -14. Sektor ogrodów Nr 3 i Nr 4 przy ul. M.Kopernika i Jana Pawła II
 • Przesuniecie odcinka (45 m) ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą i furtką. Sektor ogrodów Nr 1 przy ul. MC. Skłodowskiej
 • Wymiana rynien i rur spustowych oraz konserwacja poszycia dachu papowego na budynku świetlicy działkowca przy ul. MC. Skłodowskiej
 • Wymiana okien (szt. 5) oraz wykonanie otworu czerpni i wyrzutni wentylacji grawitacyjnej w świetlicy działkowca przy ul. MC. Skłodowskiej
 • Malowanie pomieszczeń wewnętrznych oraz elewacji budynku świetlicy działkowca przy ul. MC.Skłodowskiej
 • Częściowa wymiana instalacji elektrycznej (w tym dostosowanie do czasowego elektrycznego ogrzewania pomieszczeń) w budynku świetlicy działkowca przy ul. MC. Skłodowskiej
 • Naprawa ogrodzenia zewnętrznego terenu świetlicy działkowca przy ul. MC. Skłodowskiej
 • Remont –modernizacja obiektu budowlanego (po WC) teren świetlicy działkowca przy ul. MC. Skłodowskiej
 • Naprawa częściowa zadaszenia obiektu budowlanego (taras widowiskowy) teren świetlicy działkowca przy ul. MC. Skłodowskiej
 • Kontynuacja remontu (wymiana kabla YAKY 4 x 25 mm2 i rozdzielnic REPP) sieci elektroenergetycznej ogólnoogrodowej. Sektor ogrodów Nr 2 przy ul M.Kopernika i Jana Pawła II
 • Okresowa konserwacja (koszenie i hakowanie dna) rowów melioracyjnych RC 13, RC-11. Sektor ogrodów Nr 2 przy ul. M. Kopernika i Jana Pawła II

Źródło
Plan Inwestycji i Kapitalnych Remontów w ROD Przyszłość w Namysłowie w 2016 r.

Namysłów dn 6.07.2016 rok
MR

Pogoda Namysłów
Archiwum