baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Środy od 14 do 17
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

W dniu 20.12.2018 roku Zarząd PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Przyszłość” w Namysłowie (z powodu oczywistego-Konferencja Delegatów ROD odbędzie się w miesiącu kwietniu 2018 roku) postanowił ustalić zaliczkowe pobieranie opłat, jakie obowiązują wszystkich działkowców-właścicieli prawnych działki ogrodowej w 2018 roku i terminy ich wpłat:

I. Zaliczkowo pobierane opłaty:

 1. Zaliczkowo pobierana opłata ogrodowa w wysokości = 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) od m2 powierzchni użytkowanej działki ogrodowej, w tym = 0,08 zł (osiem groszy) partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD.
 2. Zaliczkowo pobierana opłata ogrodowa energetyczna w wysokości= 15,00 zł  (piętnaście złotych) od działki posiadającej przyłącze energetyczne.
 3. Zaliczkowo pobierana opłata za wywóz odpadów komunalnych – śmieci z terenu ROD w wysokości = 28,00 zł (dwadzieścia osiem złotych) od każdej ogrodowej działki.

II. Pozostałe opłaty:

 1. Opłata członkowska PZD – Krajowa Rada PZD podjęła Uchwałę w myśl której, członkowie PZD zapłacą w 2018 roku = 6,00 zł (sześć złotych) od działki. W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w 2018 r. w wysokości= 3,00 zł (trzy złote).
 2. Opłata za podłączenie się do linii energetycznej w wysokości= 500,00 zł (pięćset złotych).
 3. Koszty manipulacyjne (wysłanie, wezwania do zapłaty, zawiadomienia , listu itp. przesyłki ) każdorazowo naliczane wg aktualnych kosztów w wysokości do = 20.00 zł (dwadzieścia złotych).
 4. Podwyższona opłata ogrodowa dla nowych działkowców, którzy nabywają działkę (uchwała OZ PZD dawna opłata tzw. wpisowe) = 200,00 zł (dwieście złotych).
 5. Opłata inwestycyjna:
  – działka zagospodarowana = 35,00 zł (trzydzieści pięć złotych)

Jednocześnie uprasza się wszystkich działkowców posiadających przyłącze elektryczne o niezwłoczne dostarczenie do siedziby Zarządu ROD odczytu wskazania licznika energii elektrycznej i dokonania należnych opłat za dostawy energii elektrycznej za poprzedni okres rozliczeniowy, dokonywania w pełnej wysokości wszystkich należnych opłat ogrodowych za 2018 rok do dnia 30 czerwca br. przelewem na konto bankowe:

BS w Wołczynie O/N-ów
16 8876 0009 0050 5215 2000 0001

Dokonując wpłat przelewem, należy pamiętać by wpisać jakim tytułem:

 1. Litera „O” opłata ogrodowa i numer działki oraz powierzchnię użytkową działki w m2:
  – przykład: „O” Działka Nr 987 pow.500 m2
 2. Litera „E” opłata za energię elektryczną i numer działki oraz wskazanie odczytu licznika:
  – przykład: „E” Działka Nr 123 , Wskaz. Licznik 456,23 kWh.

Wpłat można dokonywać również lub w kasie ROD podczas dyżuru kontaktowego w każdy wtorek, środa od godz. 14:00 do 17:00, pozwoli to na bezproblemowe rozliczanie się z zewnętrznymi dostawcami towarów i usług dla naszego ROD, ale niestety istnieje dokuczliwy problem, wykonania pracochłonnego dla „zapominalskich” działkowców, dodatkowego naliczania ustawowych odsetek za zwłokę i kosztów dostarczenia wezwania do niezwłocznego dokonania wszystkich opłat na dany rok rozliczeniowy.

Do odczytu:

1.UCHWAŁA KR PZD nr 2/XVIII/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku, w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajoweji terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2018 roku

2.Uchwała Zarządu ROD nr 179/439/2017 z dnia 20.12.2017r w sprawie Zaliczkowego Pobierania Opłaty Ogrodowej i Energetycznej za 2018 rok.

 

 

Namysłów, dn 08.02.2018r.
MR

Pogoda Namysłów
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archiwum
Imieniny