baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Środy od 14 do 17
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.„ Przyszłość„ w Namysłowie od pewnego czasu widać wywieszone tablice z napisami – Teren monitorowany, Obiekt monitorowany lub Uwaga obiekt monitorowany, informując o możliwości całodobowego monitorowania sytuacji, odstraszania potencjalnych sprawców i w efekcie zmniejszenia szkodliwych i kosztownych incydentów. Dążenia do minimalizacji dodatkowych kosztów i płatności corocznych, które są ponoszone przez wszystkich Działkowców, to niektóre z zalet, wskazywane przez licznie zirytowanych Działkowców, argumentując potrzebę monitoringu całodobowego na terenach ogrodowych.

Zarząd ROD w oparciu o przepisy § 22 Regulaminu ROD, realizując liczne sygnały, mając na uwadze problemy z dodatkową i kosztowną wywózką śmieci oraz poprawą gospodarki odpadami, w pierwszej kolejności monitoruje miejsca wyrzucania śmieci nie tylko przez działkowców. Kamera wszystko widzi, ale niestety zdarzają się nie odosobnione przypadki wrzucania do kontenera niewłaściwych śmieci lub obok pojemnika podrzucania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, puszek po farbach, gruzu, drzwi, okien czy starych mebli, opon, papy, eternitu, lodówek, pralek, telewizorów, szmat, gałęzi ściętych drzew, skoszone trawy, liście, zgniłe jabłka, krzewy itp. odpady komunalne. A Firma odbierająca odpady z naszego ogrodu nie zabiera śmieci, znajdujących się obok kontenera i za ewentualny dodatkowy wywóz naliczane są bardzo wysokie opłaty pieniężne ! 

Dla tego, ku rozwadze i przestrodze Działkowców i Gości – osób trzecich, zamieszczamy na zdjęciach przykłady niewłaściwego, negatywnego postępowania, podrzucających ” ZABRONIONE ” śmieci, zarzewie – tworzenia „DZIKICH ” wysypisk śmieci w ogrodzie.

Przypominamy, że wszystkich przebywających na obszarze rodzinnego ogrodu działkowego, w tym Gości – osoby trzecie, jak każdego działkowca obowiązuje godne zachowanie i postępowanie, obowiązek poszanowania przepisów powszechnie obowiązujących, a także ustawy o ogrodach działkowych oraz regulaminu stowarzyszenia ogrodowego.

Regulamin ROD w § 42 [Kompostownik] zawiera jednoznaczny zapis zabraniający wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych. Każda działka musi być wyposażona w KOMPOSTOWNIK, a działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, w szczególności pochodzące z działki części roślin, ścięte trawy, liście, zgniłe jabłka, gałęzie drzew i krzewów rozdrobnione własnym sumptem i staraniem itp. odpady biodegradowalne.

Szereg wykroczeń, które zdarzają się na terenach działkowych może być karana mandatami na podstawie kodeksu wykroczeń np.:

  • Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym – od 100 do 500 zł (art. 51 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń – k.w.)
  • Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości  tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości – 100 zł (art. 64 § 1 k.w.)
  • Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia – od 50 do 250 zł (art. 77 k.w.)
  • Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości – 100 zł (art. 117 k.w.)
  • Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych – od 50 do 100 zł (art. 141 k.w.)
  • Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności – od 50 do 500 zł (art. 145 k.w.)
  • Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych – 100 zł (art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Wypowiedzenia umowy prawnemu użytkownikowi działki- działkowcowi.

„Zgodnie z art. 36, ust. 3. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

  1. pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub
  2. jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
  3. oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.”

Podstawa prawna:

Namysłów dn.29.09.2018r

MR

Pogoda Namysłów
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archiwum
Imieniny