Ogłoszenie – Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie
baner6

Ogłoszenie

Zarząd ROD wzywa osoby, które dotąd nie uiściły opłat za działkę i energię elektryczną do uregulowania należności poprzez wpłatę u Skarbnika (wtorek, środa, czwartek w godz. 14:00 do 16:00) w siedzibie Zarządu przy ulicy MC. Skłodowskiej w Namysłowie lub na konto bankowe:

BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001

W przypadku wątpliwości ile wynoszą zaległe opłaty, prosimy o kontakt z Skarbnikiem
tel. (077) 410 45 71

Jeśli dokonujesz opłat przelewem na w/w konto bankowe za energię elektryczną, to koniecznie dopisz „Energia„.
Jednocześnie, przypominamy Szanownym Działkowcom o obowiązku informowania Zarządu ROD o wszelkich zmianach dotyczących adresu zameldowania i dostarczani8a korespondencji oraz numerów telefonów.

Pogoda Namysłów
Archiwum