Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie – Strona 10
baner6

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Środy od 14 do 17
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Zmiany prawa miejscowego Gminy Namysłów
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Środowiska dotyczącego opłaty ryczałtowej za wywóz śmieci z terenów ROD, w przypadku ogrodów działkowych opłata za wywóz śmieci oznacza, że opłata ta ma być określana bez ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania odpadów czy też ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów. Ma być roczna i wyliczana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomości, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawce opłaty ( od każdej użytkowanej działki )
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej...

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców wdraża kolejny etap dostosowywania jednolitych reguł obowiązujących w 4738 ogrodach prowadzonych przez Polski Związek Działkowców do nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych „ Na terenie jednego ogrodu nie mogą jednocześnie funkcjonować systemy oparte o podliczniki i indywidualne umowy z zakładami dostarczającymi energię elektryczną. Konserwację sieci ogólnoogrodowej i przyłączanie działek do sieci ogrodowej wykonuje, z upoważnienia (na zlecenie) zarządu ROD, osoba (elektryk) posiadająca do tego uprawnienia wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie……”

Czytaj więcej...

K O M U N I K A T Nr 3

Korzystających z prądu elektrycznego Odbiorców – Działkowców uprasza się o samodzielne dokonywanie odczytów z liczników elektrycznych znajdujących się w swoich altanach lub rozdzielnicach elektrycznych umiejscowionych na działkach Odbiorcy – Działkowca i dostarczenie w terminie do 30 LISTOPADA 2015 roku odczytu stanu wskazań licznika elektrycznego do biura Zarządu przy ul M.C. Skłodowskiej lub wrzucenie do skrzynki na listy przy biurze Zarządu.

24a_Odzczyt kWh

Czytaj więcej...

Procedury – Zasady postępowania o przyłączenie prądu elektrycznego do działki ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im „Przyszłość ” w Namysłowie

Przyłącze do sieci elektrycznej ogólnoogrodowej ROD wymaga złożenia przez działkowca wniosku w Zarządzie ROD, w którym określa  wstępne warunki przyłączenia, bowiem:   Czytaj więcej...

 

Nowy Regulamin ROD, który wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku., obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze ogrodów Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przyszłość” w Namysłowie.

Czytaj więcej...

Od dnia 28 sierpnia br. obowiązują nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Bowiem ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 1 ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) wprowadza treścią Art. 29 gruntownie zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.24)

Czytaj więcej...

W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. opublikowana w Dz.U. 2015, poz. 443.
Nowelizacja Prawa budowlanego wprowadziła szereg istotnych zmian dotyczących prowadzenia procesu inwestycyjnego oraz procedur obowiązujących w tym zakresie.

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

W miesiącu PAZDZIERNIK 2015 w godz. od 11:00 do 17:00 wykonywane będą odczyty wskazania licznika energii elektrycznej, sprawdzanie stanu oplombowania punktów „ wrażliwych „ układu pomiarowo-rozliczeniowego i aparatów zabezpieczeń nadmiarowo -prądowych instalacji elektrycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej użytkowników energii elektrycznej – działkowców zelektryfikowanych działek ogrodowych.

Czytaj więcej...

Pogoda Namysłów

listopad 2022
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Archiwum

Imieniny