Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie – Strona 9
baner6

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Środy od 14 do 17
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Przyszłość” w Namysłowie postanowił pobierać od działkowców w 2016 roku zaliczkowo do czasu uchwalenia przez Konferencję Delegatów, opłatę ogrodową, która wynosi 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) od 1 m2 działki oraz opłatę zryczałtowaną za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych segregowanych ustaloną przez Burmistrza Namysłowa w oparciu o odrębne przepisy w wysokości 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) od każdej działki ROD w Namysłowie. Czytaj więcej...

„ Na opracowanie wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych oraz formularzy dokumentów  na okres kadencji pozwoliło wdrożenie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym statutu PZD uchwalonego na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD.  
Niniejsze wytyczne wskazują zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych zarządzanych przez stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców w okresie obecnej kadencji w Związku.”

Zobacz więcej >>

Regulamin ROD reguluje najistotniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem ogrodu oraz zagospodarowaniem i korzystaniem z działki. Jest to dokument, który ma dla działkowców duże znaczenie, ponieważ zawiera zasady określające m.in. sposób i miejsce nasadzeń drzew i krzewów oraz lokalizację i wymiary altany.
Nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie ma niestety największy wpływ na negatywne relacje pomiędzy najbliższymi sąsiadami.

Zobacz więcej >>

W związku z ogromną ilością pytań dotyczących różnych zagadnień związanych zarówno z ustawą o ROD, regulaminem ROD, statutem PZD, jak i innymi problemami organizacyjnymi i prawnymi, które pojawiają się wśród użytkowników działek i Zarządów ROD, Polski Związek Działkowców uruchomił nową podstronę zatytułowaną: „ Działkowcy pytają”.
Możną ją znaleźć ( http://www.pzd.pl/ ) rozwijając w górnym panelu menu zakładkę „ Prawo” lub klikając bezpośrednio w link:

Jest to swego rodzaju baza wiedzy, w której znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Zostały one zadane zarówno drogą listową, mailową – poprzez formularz Kontakt, jak i w czasie odbywających się w KR PZD telefonicznych dyżurów prawnika.
Pełny tekst: Nowa zakładka – Działkowcy pytają – 20.01.2016

Namysłów dn.22.01.2016r
MR

Do miesiąca Styczeń 2016 roku, Zarząd ROD otrzymał od Dystrybutora – Dostawcy energii elektrycznej część faktur za dostawy prądu elektrycznego w 2015 roku. Zatem zelektryfikowani Działkowcy– Odbiorcy za dostarczoną energię elektryczną w 2015 roku zapłacą uśrednioną cenę 1 kWh = 0,62 zł oraz pozostałe opłaty energetyczne, zgodnie z podjętymi podczas Konferencji Delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. ”Przyszłość” w Namysłowie Uchwałami z dnia 29-04-2015 roku.
W związku z powyższym różnica sumy opłat terminowo zapłaconych za dostawy prądu elektrycznego w 2015 roku i prognoza wysokości energetycznych opłat na następny okres rozliczeniowy, każdemu działkowcowi – odbiorcy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej ogólnoogrodowej ROD (z oczywistych powodów) pozostaje zaewidencjonowana jako nadpłata – przedpłata na 2016 rok.

Więcej: w zakładce OPŁATY
(-) Zarząd ROD

Namysłów 07-01-2015 rok
MR

W okresie miesięcy: od dnia 8 (ósmego) Stycznia 2016 rok, do końca Luty 2016 rok, Biuro Zarządu ROD im” Przyszłość „ w Namysłowie czynne w każdy: wtorek i środę, od godz. 14:00 do 16:00
w siedzibie przy ulicy M. C Skłodowskiej w Namysłowie

(-) Zarząd ROD

Namysłów 06-01-2016 r
MR

Szanowni Działkowcy, w oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość, pragniemy Wam tą drogą złożyć najlepsze życzenia świąteczno – noworoczne, Radosnych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku…

21a_Spokojnych Świat

Wszystkim Działkowcom, życzymy pełnych świątecznych wzruszeń i udanych Świąt Bożego Narodzenia 2015 roku. a także aby atmosfera Tych świąt promieniowała wzajemnym zrozumieniem i życzliwością przez cały Nowy 2016 Rok.
Niech Nowy 2016 Rok będzie dla Państwa czasem realizacji wielu śmiałych zamierzeń w życiu rodzinnym i zawodowym oraz dostarczy poczucia spełnienia się na wielu polach społecznej i obywatelskiej aktywności, pozytywnej środowiska wzajemnej integracji również tej ogrodniczo-wypoczynkowej.

DRODZY DZIAŁKOWCY !
WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !
Życzy
Zarząd ROD w Namysłowie

Namysłów.18.12.2015 rok
MR

W okresie od miesiąca grudnia 2015 rok do końca m-ca MARCA 2016 rok, wszystkich Działkowców mających przyłącze(a) prądu elektrycznego na działce ogrodowej, uprasza się o pilny kontakt telefoniczny z Nr 602-799-792 i dokonania z elektrykiem ogrodowym ROD ustalenia dogodnej daty oraz godziny wykonania- spisania Protokołu z okresowego przeglądu przyłącza elektrycznego i układu pomiarowego znajdującego się na działce ogrodowej lub w altance Działkowca-Odbiorcy energii elektrycznej. Czytaj więcej...

Zarząd ROD im „ Przyszłość ” w Namysłowie, uprzejmie informuje, że posiada w swoich zasobach wolne działki do zagospodarowania o powierzchni gruntu do 500 m²  w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji w Ogrodzie przy ul. Jana Pawła II i M. Kopernika.

Wszystkich zainteresowanych dzierżawą prosimy o kontakt osobisty w biurze ROD przy ul M.C. Skłodowskiej lub telefonicznie z nr 77 41 04 571 w czasie pełnienia dyżuru Zarządu w dzień tygodnia: wtorek, środa i czwartek od godz. 14:00 do godz.16:00
Działkowcem może zostać każdy, kto jest pełnoletni i ma stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Namysłów dn 14 grudnia 2015
MR

Z chwilą podłączenia elektryczności do działki ogrodowej, po chwili radosnego uniesienia, często powstaje problem z właściwym (technicznym i bezpiecznym) utrzymaniem ogólnoogrodowej sieci elektroenergetycznej, rozdzielnic elektrycznych zasilająco-pomiarowych, terminowego przedkładania- dostarczenia odczytu stanu wskazania z odczytu podliczników elektrycznych i terminowym wnoszeniem należnych opłat przez poszczególnych działkowców- odbiorców energii elektrycznej. Czytaj więcej...

Pogoda Namysłów

listopad 2022
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Archiwum

Imieniny