APEL 2 – ODPADY KOMUNALNE – Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie
baner6

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Nowo wybrany w dniu 29-04-2015 roku Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Przyszłość” w Namysłowie (dalej zwany ROD) stara się zarządzać ogrodem po jak najniższych kosztach !!!

Zatem zwracamy się do wszystkich działkowców ROD z prośbą o większe zdyscyplinowanie w gospodarce odpadami na terenie naszego ogrodu.

Pojemniki i kontenery wypełniane są w dużej części workami z trawą, zielskiem, ściętym gałęziami z drzew, darni itp. odpadami, ulęgające biodegradacji użytkowej, które zgodnie z Regulaminem ROD winny być składowane w kompostownikach u każdego działkowca lub palone w dozwolonym terminie. Wymóg posiadania kompostownika wynika z Regulaminu ROD § 57 ust.1-3.

Prosimy również o niepodrzucanie pod pojemniki i kontenery komunalne, odpadów wielkogabarytowych (wersalki, krzesła, okna itp. śmieci).

art2-1

art2-2

art2-3
Pracownicy firmy (w ramach miesięcznej znacząco wysokiej opłaty stałej) odbierającej odpady leżące obok pojemników – kontenerów ROD, tego nie zabierają, a za indywidualny wywóz i uporządkowanie terenu pobierane są dodatkowe bardzo wysokie opłaty i płacą wszyscy działkowcy!!!

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie można nieodpłatnie zawozić odpady od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 -17:00, w soboty od godz. 10:00 – 13:00.

Prosimy o szczególną rozwagę tych działkowców i osoby trzecie, którzy nie przestrzegają regulaminu ROD, zasad, dobrych praktyk i obyczajów, narażją wszystkich działkowców na coraz wyższe koszty, a tym samym nieuniknione podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych z naszego ROD.

Na takie praktyki Zarząd ROD będzie reagował zdecydowanie, łącznie z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki, ponieważ tacy działkowcy działają na szkodę naszego ogrodu.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do wszystkich działkowców o utrwalenie za pomocą zapisu elektronicznego, szkodliwych działań osobnika (ów), który podrzucają różnego rodzaju odpady śmieciowe. O tego typu faktach, zauważonych przez naszych działkowiczów, bardzo prosimy informować swoich Przewodniczących – Gospodarzy sektorów ROD lub zgłaszać podczas dyżurów (wtorek, środa, czwartek) w siedzibie Zarządu przy ul M.C. Skłodowskiej.

UWAGA!

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) przez:

  • odpady rozumie każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany,
  • odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości

W związku iż obowiązują nowe przepisy o segregacji i wywozie śmieci, to począwszy od miesiąca czerwca 2015 roku ulegną zmiany zasad i terminy wywozu odpadów z naszego ROD. Kontenery na wywróż odpadów będą podstawiane w wyznaczone punkty na jeden dzień wg Harmonogramu wywozu odpadów z ROD.
Zarząd rozważa zastosowania monitoringu (zamontowania kamer) skierowanych na kluczowe bramy wjazdowe i na rejon miejsc podstawianych kontenerów do wywozu odpadów.

Bardzo liczymy na zrozumienie Państwa.

(-) Zarząd ROD

Pogoda Namysłów
Archiwum