baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Poniedziałki od 15:00 do 18:00
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

SZANOWNI PAŃSTWO !!!
Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Dla rodzinnych ogrodów działkowych znaczenie ma przede wszystkim dodany do ustawy art. 6 j ust. 3b, który zmienił system naliczania opłat za wywóz śmieci z terenów Rodzinnych Ogródków Działkowych.


Nowo wybrany w dniu 29-04-2015 roku Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Przyszłość” w Namysłowie (dalej zwany ROD) stara się zarządzać ogrodem po jak najniższych kosztach w ramach dobrych praktyk Zatem zwracamy się do wszystkich działkowców ROD z prośbą o większe zdyscyplinowanie w gospodarce odpadami na terenie naszego ogrodu.

Pojemniki i kontenery wypełniane są w dużej części workami z trawą, zielskiem, ściętym gałęziami z drzew, darni itp. odpadami, ulęgające biodegradacji użytkowej, które zgodnie z Regulaminem ROD winny być składowane w kompostownikach u każdego działkowca lub palone w dozwolonym terminie.
Wymóg posiadania kompostownika wynika z Regulaminu ROD § 57 ust.1-3.

Sprawę odpadów komunalnych i odpadów z działki reguluje również Regulamin ROD § 85 ust.1-3.

Prosimy również o niepodrzucanie pod pojemniki i kontenery komunalne, odpadów wielkogabarytowych (wersalki, krzesła, okna itp.) Odpady wielkogabarytowe jak plastikowe połamane krzesła, butelki, wiadra, krzesła, okna itp. zabrać do swoich miejsc zamieszkania, bo każdy mieszkaniec jest obciążony stosowną opłat !!! Pracownicy firmy odbierającej odpady leżące obok pojemników Rodzinnych Ogródków Działkowych, tego nie zabierają, a za wywóz i uporządkowanie naliczane są wysokie opłaty pieniężne !!! Prośba nasza podyktowana jest dużymi kosztami wywozu śmieci w dużej części zapełnionych odpadami komunalnymi i wielkogabarytowymi.

art1-1

art1-2

Apel dotyczy tych działkowców i osób trzecich, którzy nie przestrzegają regulaminu i narażają pozostałych działkowców na coraz większe koszty i podwyżki corocznych opłat ogrodowych za działki.
Na takie praktyki Zarząd ROD będzie reagował zdecydowanie, łącznie z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki, ponieważ tacy działkowcy działają na szkodę naszego ogrodu. Jednocześnie zwracamy się z apelem do wszystkich działkowców o utrwalenie za pomocą zapisu elektronicznego, szkodliwych działań osobnika (ów), który podrzucają różnego rodzaju odpady śmieciowe.
O tego typu faktach, zauważonych przez naszych działkowiczów, bardzo prosimy informować swoich Przewodniczących – Gospodarzy sektorów ROD lub zgłaszać podczas dyżurów ( wtorek, środa, czwartek) w siedzibie Zarządu przy ul M.C Skłodowskiej.

Na marginesie:

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) przez:

  • odpady rozumie każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany,
  • odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

UWAGA!

W związku iż obowiązują nowe przepisy o segregacji i wywozie śmieci, to począwszy od miesiąca czerwca 2015 roku ulegną zmiany zasad i terminy wywozu odpadów z naszego ROD. Kontenery na wywóz odpadów będą podstawiane w wyznaczone punkty na jeden dzień wg Harmonogramu wywozu odpadów z ROD.
Zarząd rozważa zastosowania monitoringu (zamontowania kamer) skierowanych na kluczowe bramy wjazdowe i na rejon miejsc podstawianych kontenerów do wywozu odpadów.
Bardzo liczymy na zrozumienie Państwa.

Z wyrazami szacunku.

(-) Zarząd ROD

Pogoda Namysłów
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiwum
Imieniny